Memori za učenje hrvatskih riječi

Memori u kojem se sparuju slike s njihovim nazivima na hrvatskome jeziku. Igrači mogu proizvoljno birati različite sadržaje za sparivanje (odjeća, voće, povrće, ostala hrana, prijevozna sredstva, životinje). Igra je …

Dan u životu

Dan u životu igra je u kojoj igrač mora dovući određeni glagol za dnevnu aktivnost do odgovarajućega crteža u stripu koji prikazuje svakodnevni život poslovnoga čovjeka. Crteže za igru napravio …

Dijelovi tijela

Igra u kojoj igrač treba dovući odgovarajući naziv za dio tijela. Igra je namijenjena strancima i maloj djeci koja uče hrvatski jezik.