Prvi školski pravopis – pamtilica

Pamtilica – igra za djecu u kojoj se spajaju riječi s njihovim ilustracijama. Igra je namijenjena tomu da djeca uče pravilno pisanje riječi koje u sebi sadržavaju č ili ć te ije ili je. Igra također može poslužiti strancima za učenje određenih riječi na hrvatskome jeziku.

Pritisnite donju sliku za početak igre.