Hrvatski jezik


Dovuci glagoljična slova na pravo mjesto

Igra dovlačenja namijenjena je za učenje glagoljičnih slova i brojeva. Igra je podijeljena na tri razine. Na prvoj razini dovlače se glagoljična slova do latiničnih, na drugoj razini dovlače se ...

Glagoljska riječ mjeseca – kviz

Provjerite svoje znanje hrvatskih crkvenoslavenskih riječi! Igra Staroslavenskoga instituta.

Pravopisna igra (č/ć, dž/đ, ije/je)

Igra u kojoj možete učiti kako se pišu riječi koje sadržavaju č/ć, dž/đ te ije/je.

Igra prepoznavanja naglasaka

Označi glas koji ima naglasak i duljinu.


Njemački jezik


Memori s dijelovima tijela

Igra memori u kojoj povezujete slike dijelova ljudskoga tijela i organa s njihovim nazivima na njemačkom jeziku. Igra ima 10 parova za spajanje, koji su u svakoj novoj igri nasumično ...

Memori s hranom na njemačkome

Igra memori u kojoj povezujete slike hrane s njihovim nazivima na njemačkom jeziku. Igra ima 10 parova za spajanje koji su u svakoj novoj igri nasumično odbrani iz popisa koji ...

Erraten Sie das Tier

Pogodi životinju kviz je sa slikama u kojemu igrač treba među trima ponuđenim slikama odabrati onu koja prikazuje riječ koja se nalazi na ekranu. Kviz se sastoji od 43 pitanja ...

Körperteile

Igra u kojoj treba dovući njemačke nazive za dijelove tijela na odgovarajuće mjesto na crtežu ljudskoga tijela. Ovo je zadatak za A1 razinu (početnike).


Latinski jezik


Latinske izreke

Igra u kojoj se povezuju latinske poslovice i njihovi prijevodi. Igra služi za učenje latinskih poslovica...

Memori za učenje latinskih imenica prve deklinacije

Memori u kojem se sparuju slike s odgovarajućim latinskim riječima. Igra je zamišljena kao zabavno sredstvo za učenje latinskih imenica prve deklinacije. U igri ima 12 parova (24 karte) čiji...

Mitologija


Kviz o Tezeju

Kviz o poznatome grčkom junaku Tezeju koji je ubio čudovište u labirintu...

Kviz o Perzeju

Kviz o poznatome grčkom junaku Perzeju koji je poznat kao najveći ubojica čudovišta prije Herakla. Po ovome je junaku rađen film Sudar titana (engl. Clash of the Titans)...

Kviz o Heraklu

Kviz o poznatom mitološkom junaku Herkulu koji je poznat po svojoj nadljudskoj snazi...

Kviz o Ahileju

Kviz o poznatome antičkom junaku Ahileju koji je glavni lik Homerova epa Ilijada...