Memori za učenje latinskih imenica prve deklinacije

Memori u kojem se sparuju slike s odgovarajućim latinskim riječima. Igra je zamišljena kao zabavno sredstvo za učenje latinskih imenica prve deklinacije. U igri ima 12 parova (24 karte) čiji se položaj u svakoj novoj igri nasumično mijenja. Može se igrati i na mobilnim uređajima.