Zadatci za državnu maturu

Zadatci su preuzeti iz knjige Hrvatski na maturi sa zadatcima za vježbu autorica Lane Hudeček i Milice Mihaljević. Zadatci su raspoređeni tematski: pravopis, fonologija, morfologija, sintaksa, leksikologija i povijest jezika. …

Povijesni pregled hrvatskih rječnika

Interaktivna vremenska lenta koja prikazuje povijest hrvatskih rječnika (1448.–1901.).  U lenti je za svaki spomenuti rječnik napisan autor, jezici rječnika, a za većinu rječnika dodana je i slika. Lentu je …

Glagoljojed

Glagoljojed je igra u kojoj igrači kontrolirajući tijelo zmije čija je glava latinično slovo gutaju glagoljična slova. Oba se slova mijenjaju svaki put kad zmija proguta novo slovo. Zmija svakim …

Memori s glagoljicom

Igrač mora spojiti glagoljično slovo s odgovarajućim latiničnim slovom. Glagoljično i s njim podudarno latinično slovo iste su boje i po tome ih igrači mogu spajati. Igra se sastoji od …

Autori po razdobljima

Autori po razdobljima igra je u kojoj treba autora smjestiti u odgovarajuće razdoblje. Zastupljeni su najvažniji autori iz književnih razdoblja od antike do realizma. Igra može poslužiti kao ponavljanje za …