Memori s glagoljicom

Igrač mora spojiti glagoljično slovo s odgovarajućim latiničnim slovom. Glagoljično i s njim podudarno latinično slovo iste su boje i po tome ih igrači mogu spajati. Igra se sastoji od dvaju dijelova, zapravo dviju posebnih igrica. U prvom je dijelu prvih 18 slova iz glagoljične azbuke, a u drugom drugih 18 slova. Pritisnite donje slike za početak igre.

I. dio

II. dio