Povijesni pregled hrvatskih rječnika

Interaktivna vremenska lenta koja prikazuje povijest hrvatskih rječnika (1448.–1901.).  U lenti je za svaki spomenuti rječnik napisan autor, jezici rječnika, a za većinu rječnika dodana je i slika. Lentu je …