Dan u životu

Dan u životu igra je u kojoj igrač mora dovući određeni glagol za dnevnu aktivnost do odgovarajućega crteža u stripu koji prikazuje svakodnevni život poslovnoga čovjeka. Crteže za igru napravio …

Körperteile

Igra u kojoj treba dovući njemačke nazive za dijelove tijela na odgovarajuće mjesto na crtežu ljudskoga tijela. Ovo je zadatak za A1 razinu (početnike).

Autori po razdobljima

Autori po razdobljima igra je u kojoj treba autora smjestiti u odgovarajuće razdoblje. Zastupljeni su najvažniji autori iz književnih razdoblja od antike do realizma. Igra može poslužiti kao ponavljanje za …

Dijelovi tijela

Igra u kojoj igrač treba dovući odgovarajući naziv za dio tijela. Igra je namijenjena strancima i maloj djeci koja uče hrvatski jezik.