Dan u životu

Dan u životu igra je u kojoj igrač mora dovući određeni glagol za dnevnu aktivnost do odgovarajućega crteža u stripu koji prikazuje svakodnevni život poslovnoga čovjeka. Crteže za igru napravio je učenik Valentino Mirt iz Škole za medicinske sestre Vrapče. Igra je namijenjena strancima koji uče hrvatski kao drugi ili strani jezik te im omogućuje ponavljanje izraza koji se upotrebljavaju za opisivanje tipičnih aktivnosti tijekom dana.