Zadatci za državnu maturu

Zadatci su preuzeti iz knjige Hrvatski na maturi sa zadatcima za vježbu autorica Lane Hudeček i Milice Mihaljević. Zadatci su raspoređeni tematski: pravopis, fonologija, morfologija, sintaksa, leksikologija i povijest jezika. Osim toga donosi se i završni test u kojemu se provjerava znanje svih jezičnih razina. Korisnika za svaki zadatak dobiva povratnu informaciju i po potrebi iscrpno objašnjenje. Pritisnite donju sliku za početak igre.