Glagoljojed

Glagoljojed je igra u kojoj igrači kontrolirajući tijelo zmije čija je glava latinično slovo gutaju glagoljična slova. Oba se slova mijenjaju svaki put kad zmija proguta novo slovo. Zmija svakim progutanim slovom postaje sve veća i brža te igrači trebaju paziti da se zmija ne zabije u svoje tijelo ili rub polja za igru. Pritisnite donju sliku za početak igre.