Hrvatski jezik


Nauči slova znakovnoga jezika

Nauči položaj ruku za slova znakovnoga jezika s pomoću natjecateljskoga kviza. Za svako pitanje imaš 10 sekunda za odgovor. Pritisnite sliku za početak igre.

Zadatci za državnu maturu

Zadatci su preuzeti iz knjige Hrvatski na maturi sa zadatcima za vježbu autorica Lane Hudeček i Milice Mihaljević. Zadatci su raspoređeni tematski: pravopis, fonologija, morfologija, sintaksa, leksikologija i povijest jezika. ...

Pišem glagoljicom

Odaberi jedno slovo iz donjega izbornika te ga precrtaj koristeći se mišem ili dodirnim zaslonom. Precrtaj slovo prateći pomoćne strelice. Pritisni donju sliku za pokretanje stranice.

Glagoljica pamtilica

Igra u kojoj se povezujete glagoljska i latinična slova. Igra je nastala sa svrhom da nauči ljude glagoljicu. Moguće je prepoznati koja slova se trebaju povezati s pomoću boja, a ...


Njemački jezik


Memori sa životinjam

Igrači u ovoj igri sparuju sličice životinja. Na svakoj sličici napisan je naziv životinje na hrvatskome i na njemačkome. Uz njemački naziva dodan je član za svaku životinju te je svaki ...


Latinski jezik


No post found


Mitologija


No post found