Hrvatski jezik


Memori sa životinjama za učenje hrvatskoga jezika

Memori sa životinjama za učenje hrvatskoga jezika igra je u kojoj igrači moraju spojiti sliku životinje s njezinim nazivom na hrvatskome jeziku. Igra je nastala s namjerom da nauči strance ...

Dan u životu

Dan u životu igra je u kojoj igrač mora dovući određeni glagol za dnevnu aktivnost do odgovarajućega crteža u stripu koji prikazuje svakodnevni život poslovnoga čovjeka. Crteže za igru napravio ...

Glagoljosmjerka

Osmosmjerka s glagoljicom u kojoj igrači trebaju pronaći riječi s popisa. Riječi se svaki put izmjenjuju i nalaze na drukčijim položajima u tablici, pa nijedna nova igra nije ista. Pokazivačem ...

Glagoljatrix

Glagoljatrix je igra pucnjave u kojoj vrijeme protječe sporo sve dok se igrač ne pokrene. Na svakoj se razini povećava broj protivnika. Na svakoj su razini protivnici prikazani glagoljičnim slovima, ...


Njemački jezik


No post found


Latinski jezik


No post found


Mitologija


No post found