Memori za učenje hrvatskih riječi

Memori u kojem se sparuju slike s njihovim nazivima na hrvatskome jeziku. Igrači mogu proizvoljno birati različite sadržaje za sparivanje (odjeća, voće, povrće, ostala hrana, prijevozna sredstva, životinje). Igra je zamišljena kao zabavno sredstvo za učenje riječi na hrvatskome jeziku. Brojevi se na karticama nalaze kako bi se igra mogla igrati na nastavi. Pritisnite donju sliku za početak igre