Memori sa životinjama za učenje hrvatskoga jezika

Memori sa životinjama za učenje hrvatskoga jezika igra je u kojoj igrači moraju spojiti sliku životinje s njezinim nazivom na hrvatskome jeziku. Igra je nastala s namjerom da nauči strance i djecu hrvatske nazive životinja, a može poslužiti i djeci za uvježbavanje čitanja. Igra se sastoji od šesnaest razina, od kojih su na prvoj razini četiri karte za spajanje, a na šesnaestoj 34 karte. Igrač može proizvoljno birati razine u igri, ali kad završi jednu razinu, automatski prelazi na veću razinu. Na kraju svake razine ispisuje se rezultat i broj pokušaja potrebnih za završavanje igre. Nakon što se spoji par, čuje se zvuk životinje koja se nalazi na kartici, što također može biti poučno djeci jer ih uči kako se koja životinja glasa. Za svaki pogrešan pokušaj igrač gubi pet bodova, ali za svaki uspješno spojeni par dobiva 15 bodova. Na svakoj razini se nalazi drukčija pozadinska slika koja se polagano otkriva sa spajanjem parova. Pritisnite donju sliku za početak igre.