Kviz sa slikama iz njemačkoga A1

Kviz sa slikama igra je u kojoj igrač za svaku sliku uz koju je navedena riječ na njemačkome jeziku mora pogoditi rod te riječi, tj. član koji uz tu riječ dolazi. Igara je u prvome redu namijenjena tomu da učenici nauče rodove u njemačkome jeziku, ali, budući da za svaku riječ postoji i slika, također ih može naučiti i značenje riječi. Kviz se sastoji od 20 nasumično odabranih pitanja iz korpusa koji sadrži 260 riječi. Korpus je sastavila studentica germanistike Nikolina Goluža. Igrač odmah tijekom rješavanja dobiva povratni podatak o tome je li pogodio rod zadane riječi te na samome kraju kviza može provjeriti sve pogreške koje je napravio. Slike i pitanja izmjenjuju se izravno na stranici bez potrebe da se učita nova mrežna stranica. Igra radi i na mobilnim uređajima.

Pritisnite donju sliku za početak igre.