Kviz sa slikama iz njemačkoga A1
©Nikolina Goluža, Josip Mihaljević