Utipkaj riječi s glasovnim promjenama

Utipkaj riječi s glasovnim promjenama daktilografska je igra koja se razvila iz postojećega koda za igru Utipkaj riječi. U originalnoj igri igrač je što brže utipkavao riječi iz pravopisa kojih je bilo sve više po razinama i koje su sve brže padale ovisno o razini. Ova igra radi na sličnome principu, ali igrač trebaju utipkati samo one riječi u kojima su se dogodile zadane glasovne promjene. Na svakoj je razini nasumično zadana druga glasovna promjena. Za svaku dobro utipkanu riječi dobiva se bod, a za pogrešno utipkanu riječ gubi se bod. Također igrači gube bodove ako ne utipkaju riječi u kojima se dogodila zadana glasovna promjena. Na kraju svake igre ispiše se sveukupni rezultat, broj točno utipkanih riječi, pogrešno utipkane riječi i riječi koje igrač nije utipkao.

Pritisnite donju sliku za početak igre.