Pogodi glagoljično slovo

Igra Pogodi glagoljično slovo služi za učenje glagoljičnih slova. Igra se tako da se prikaže jedno latinično slovo za koje igrač mora odabrati karticu koja sadržava isto glagoljično slovo. Igra se može igrati na tri razine. Na prvoj su razini ponuđene samo tri kartice, na drugoj dvanaest kartica, a na trećoj osamnaest. Pritisnite donju sliku za početak igre.