Križić-kružić: rodovi u njemačkome

Igara križić-kružić s pitanjima može se igrati pojedinačno protiv računala ili udvoje. Igrač svaki put kad odabere polje u tablici mora odgovoriti na pitanje povezano s rodom određene njemačke riječi. Ako igrač pogodi odgovor na pitanje, može staviti oznaku na odabrano polje, a ako pogriješi, njegova se oznaka ne stavlja u tablicu te je sljedeći igrač na potezu. Za svaku njemačku riječ u pitanjima napisan je i prijevod te ako igrač pogriješi u rodu riječi, dobiva kratku obavijest o tome koji je rod trebao izabrati. Igru je zabavnije igrati udvoje jer se tako natječe i uči u paru. Kad se igara protiv računala, računalo ne odgovara na pitanja, ali da ne bi bilo u prevelikoj prednosti jer igra svaki krug, nasumično bira jedno od slobodnih polja. Pritisnite donju sliku za početak igre.