Vješala sa životinjama

Upiši hrvatski naziv za životinju na slici.
Type croatian name for displayed animal.

Igru su izradili Josip i Ana Mihaljević.