Glagoljostrelka

Pogodi sva glagoljska slova kako bi dobio njihov prikaz na latinici.

, - kretnje SPACE - gađanje P - pauza Q - zvuk
PAUZA